VvE info

Algemene informatie VvE Meander 1

Alle eigenaren van appartementen in het Meander 1-complex zijn van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaren Meander 1. De leden kiezen uit hun midden een bestuur. Het bestuur voert besluiten van de algemene ledenvergadering (ALV) uit, stelt een begroting op en behartigt verder zo goed mogelijk de belangen van leden. Het bestuur is door de ALV gemachtigd binnen door de ALV vastgestelde grenzen opdrachten aan derden te verstrekken om werkzaamheden uit te voeren. Via de website van de VvE worden eigenaren van appartementen in Meander 1 op de hoogte gehouden van het laatste nieuws, de agenda van de ALV en eventuele extra vergaderingen en bestuurszaken. Belangrijke documenten voor leden van de VvE kunnen via deze website worden gedownload.

Munnik Beheer
Door de VvE is het beheer van Meander 1 uitbesteed aan Munnik Beheer. Munnik Beheer  is verantwoordelijk voor het administratieve, financiële en technische beheer en het dagelijkse onderhoud,  is aanspreekpunt voor alle klachten over algemene ruimten en klachten over overlast. Ook voor al uw sleutel- en keycardvragen kunt u bij Munnik Beheer terecht.
Voor calamiteiten 023 5631403 (tijdens kantoortijden, daarbuiten voicemail inspreken)
E-mail: beheer@meander1.nl voor meer informatie website Munnik 

Parkeergaragepassen (keycards)
Parkeerpassen worden via Munnik VvE Beheer alleen verstrekt na het invullen van een bestelformulier, i.v.m. registratie! Een keycardbestelformulier kunt u downloaden via de site van Munnik Beheer, Munnik Beheer verzendt na aanvraag een factuur. Na betaling ontvangt de aanvrager een bevestiging. Een nieuwe keycard kost 25 euro.

Loodgieter (verstoppingen)
Helaas komen er verstoppingen voor in de afvoersystemen. Er is een all-in onderhoudsovereenkomst met RRS voor het verhelpen van alle verstoppingen van zowel privéleidingen als standleidingen. De firma RRS heeft met VvE Meander 1 een overeenkomst waarin staat dat alle verstoppingen altijd worden verholpen. De kosten van deze collectieve overeenkomst zijn in de servicekosten van de VvE opgenomen. Dus: bel RRS en alle problemen worden gegarandeerd opgelost. Ook in het weekend komt RSS langs, maar alleen bij calamiteiten die niet kunnen wachten tot de eerste werkdag, dus niet voor een verstopte gootsteen, maar wel voor een verstopt toilet.
Telefoonnummer 020-31 444 44

Het Paaltje
Het paaltje wordt in principe alleen neergelaten voor verhuiswagens of grotere afleveringen. Voor kleine bezorgingen, loodgieters of andere privé redenen wordt de paal niet zomaar neergelaten. Voor het in- en uitladen van werkmateriaal bij verbouwingen, wordt een uitzondering gemaakt.Parkeren op het plein is verboden. Er is sprake van parkeren als langer dan 20 minuten geen activiteit meer heeft plaatsgevonden. Bij constatering zal een toekomstig verzoek niet meer worden gehonoreerd en kan een wielklem worden geplaatst.Bij verkeer dat het plein verlaat zal de paal automatisch zakken. 

Het is niet toegestaan de Amsterdammertjes op het plein (tijdelijk) weg te halen. Indien ze toch worden verwijderd worden de kosten voor terugplaatsen (€250,-) verhaald. Dit gebeurt ook als de paal al eigenhandig is teruggezet. De reden hiervan is de beperkte maximale draagcapaciteit van het dak van de parkeergarage.

Stuur een email naar paaltje@meander1.nl en in de retour email ontvangt u het telefoonnummer van de contactpersoon die de paal zal laten zakken. 

 

De kade

Lekker rustig op het plein en op de kade is wat bijna alle bewoners wensen. Het kadeterrein is een voetgangersgebied. Geen auto’s, geen motorfietsen, brommers of scooters die de rust verstoren. Dat  kinderen er rustig kunnen spelen zonder dat zij gevaar lopen aangereden te worden. Toch zijn er helaas bewoners die met een motor, scooter of brommer op de kade rijden. Dat is niet toegestaan, tenzij u daar van het bestuur van de VvE  toestemming voor heeft gekregen! De politie kan flinke bekeuringen geven als u zich niet aan die regel houdt. Spreek berijders van brommer of scooter aan wanneer ze op het plein rijden.  De Groencommissie ziet erop toe dat de beplanting goed onderhouden wordt en doet voorstellen ter verbetering. Steun deze commissie om 5 esdoorns te redden. Klik HIER  voor meer informatie

Zomers, bij mooi weer, is de kade, ook wel “Van der Palmbeach” genoemd, een geliefde plek voor jongelui en buurtbewoners voor een duik in de Kostverlorenvaart. Officieel is dit verboden vanwege gevaar door scheepvaart maar ook door troep in en onder water. Het bestuur wijst erop dat zwemmers dat geheel op eigen risico doen. De boete bij overtreding bedraagt € 140 (mei 2018).

Ook is het verboden om op de kade vogels, eenden of andere dieren te voederen. Hier komen ratten op af en steeds meer duiven en meeuwen. Spreek daarom mensen aan als er gevoerd wordt.

De wijkagent controleert regelmatig en zal overtreders terechtwijzen of beboeten.

error: Inhoud is beschermd